Kulude arhiivi vaade on sarnane ostuarvete arhiivi vaatega, aga siin kuvatakse ainult lähetus- ja kuluaruandeid. Nime poolest on tegu küll “arhiiviga”, aga tegelikult on siin võimalik näha kõikides staatustes aruandeid, alustades mustanditest kuni kinnitatud aruanneteni välja. Ka siin on võimalik mitme välja abil aruandeid täpsemalt filtreerida, kasutades selleks klõpsamist pruunil kirjal paremas nurgas “Laiendatud filtrid”.

Kuna kõik aruannetes olevad kviitungid läbivad ükshaaval ka ostuarvete funktsionaalsuse, siis on nii kviitungeid kui ka aruandeid võimalik leida ostuarvete arhiivist.

Did this answer your question?