Kuni aruandev isik pole aruannet ära lõpetanud ja kinnitusringile saatnud, saab muuta ja täiendada kõiki aruandele lisatud kviitungeid ja ka aruande päist.

Kui raamatupidaja avastab, et mõne kuludokumendi osas on aruandesse andmed valesti sisestatud ehk kulujaotus ei ole õige, siis tuleb tühistada kinnitusring ja seejärel on kuludokument muudetav. Pärast sisseviidud muudatusi tuleb aruanne uuesti kinnitusringile saata.

Kui aruanne on jõudnud konteerimise või kinnitamise faasi:

  • tuleb kõigepealt tühistada kinnitusring (seda saavad teha kinnitajad või raamatupidaja):

  • seejärel tuleb vajutada nuppu “Kustuta aruanded” (seda saab teha aruande esitaja) ja alles nüüd on võimalik teha parandusi kviitungitele:

Ka siis, kui soovitakse teha parandusi vaid ühele kviitungile, tuleb järgmisele küsimusele vastata jaatavalt:

Nüüd on võimalik muuta kulujaotusi või eemaldada kviitung aruandest. Kui soovitud parandused on tehtud, tuleb aruandele lisada uuesti kinnitajad ning saata aruanne kinnitusringile. Seejärel liigub aruanne koos kviitungitega jälle raamatupidaja töölauale, kus ta vajadusel muudab ja konteerib kõik kviitungid uuesti.

Kui on selgunud, et aruannet ega selle kviitungeid esitatud kujul ettevõttes ei aktsepteerita, siis on siin võimalik ka aruanne ära kustutada.

Kinnitatud aruande muutmine või tühistamine

Kui aruanne on kinnitatud, aga selgus vajadus selle muutmiseks või tühistamiseks, siis tuleb kõigepealt tühistada kinnitusring. Kinnitatud dokumentidele Envoice muudatusi teha ei lase ja pole lubatud ka nende kustutamine.

Did this answer your question?