Kulude moodul võimaldab teha järgmisi toiminguid:

  • Kviitungite või ostuarvete pildistamine, kasutades nutitelefoni. Pildistatud kviitungitest on võimalik edasi luua nii majanduskulude kui ka lähetusaruandeid või muuta kviitungid ostuarveteks ning saata ostuarvete menetlemise protsessi;

  • kuludokumente arvutist üles laadida ning kasutada neid aruannetes;

  • lähetustaotluste koostamine enne lähetusele minekut ja lähetustaotluse kinnitamine kinnitusringis;

  • lähetusaruannete koostamine nii üksikisikule kui ka grupilähetusena;

  • lähetusaruannetega on võimalik siduda ka ostuarveid, nagu näiteks ettevõtte poolt juba varem arve alusel tasutud lennupiletid või hotell;

  • majanduskulude aruannete koostamine ja kinnitamine Envoice’i kinnitusringis.

NB! Hea teada: selleks, et lähetus- ja majanduskulude aruandeid esitada, on vaja eelnevalt teha mõned seadistused (vt seadistuste juhendist raamatupidamise seadistuste alt lähetuse ja kulude seadistusi); kasutajatel, kes ise aruandeid esitavad, peab olema kasutaja kaardil linnuke rollil “Töötaja“.

Protsessi skeem

Isikute lisamine

Envoice’i kulude moodulis on võimalik aruandeid koostada teiste eest, näiteks saab seda teha raamatupidamise rolli omav kasutaja kõigi teiste kasutajate nimel. Aga ka töötajatele, kes ise Envoice’i ei kasuta, aga on sisestatud süsteemi “Isikutena“: Seadistused->Kasutajad->Isikud

Did this answer your question?