Avades arve, siis arve allosas nupul “Muud tegevused” all saab koostada konkreetsele arvele kreeditarve. Envoice’s on võimalik kreeditarvet koostada 2 viisil:

  • Konkreetse arve pealt – sellisel juhul on võimalik teha kreeditarve kuni 100% esialgsest arvest ning teenustele või kaupadele, mis ka sellel arvel olid;

  • Koostada ostjale nn “perioodi” kreeditarve, milleks hakatakse sisestama uut arvet ja arve tüübiks valitakse “kreedit”;

Did this answer your question?