Arvete tasumise märkimise võimaldamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • ettevõte peab olema teinud linnukese seadistuste menüüs muude seadete all kohas “Envoice maksesüsteem”;

  • kasutajale peab olema omistatud maksehalduri roll.

Arveid on võimalik tasutuks märkida käsitsi arve detailvaates (all avatud aknas) või toimub see automatiseeritult, kui ettevõtte pangakonto väljavõte on menüüosas “Pank” üles laaditud.

Vajutades nupule “Lisa makse”, avaneb järgmine vaade:

Arhiivi vaates on võimalik ka panka ülekannete tegemiseks maksefailid luua. Selleks tuleb arhiivi vaate ridade ette märkida linnukesed nendele arvetele, millele maksefaili luua soovitakse ning kasutada lehekülje vasakus alumises nurgas olevat nupukest “Koosta maksefail”. Maksefaile on võimalik koostada ainult lõplikult kinnitatud arvetele ja nende hankijate arvete osas, kelle andmetes on olemas arveldusarve andmed.

Koos maksefaili koostamisega on võimalik maksefailis sisaldunud arved ka Envoice’i süsteemis makstuks märkida.

Did this answer your question?