Arve laekumiste märkimise võimaldamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  1. Ettevõte peab olema teinud linnukese Seadistuste menüüs muude seadete all kohas: “Envoice maksesüsteem”;

  2. Kasutajale peab olema omistatud maksehalduri roll;

Laekumisi on võimalik lisada ainult kinnitatud arvetele. Arveid on võimalik laekunuks märkida käsitsi, all avatud aknas või toimub see automaatselt, kui ettevõtte pangakonto väljavõte on “Pank” menüüosas üles laaditud ja kui süsteem tundis ära, millist arvet tasutud on. Automaatselt lisatakse laekumised arvetele, kui on kas vastav viitenumber, klapib arve tasuja nimi, arve number ja summa. Mitme arve korraga või osalisel laekumisel või kui ühel ostjal on üleval mitmeid laekumata arveid võib automaatne arvete ja laekumiste sidumine mitte toimida.

Did this answer your question?