Envoice’i esimeseks kasutajaks saab isik, kes ettevõtte registreeris ja temale antakse kohe ka Administraatori roll, mis võimaldab raamatupidamise seadistused ära teha ja lisada juurde kasutajaid. Kui ettevõte soovib kasutada mõne raamatupidamisbüroo abi, siis soovitame Administraatori rolli omistada ka raamatupidamisbüroo raamatupidajale.

Kasutajapõhiseid seadistusi saab igaüks teha ise. Selleks tuleb ekraani paremas ülemises nurgas vajutada enda nime juures olevale väikesele noolele.

Avaneb menüükast, kus on loetletud kõik ettevõtted, mille kasutaja ollakse. Siin on võimalik vahetada ka ettevõtet, kus tööd tehakse.

Järgmiseks menüüpunktiks on uue ettevõtte registreerimine.

Minu seadmed

Sellel lehel on nähtaval kõik seadmed, mida oled kasutanud Envoice’i sisselogimisel. 

Seadmete nimekirjas on ka nupp seadme väljalogimiseks. See on kasulik juhul, kui sa antud seadet mingil põhjusel enam ei kasuta.

Vajutades nupule “Minu seadmed”, avaneb järgmine vaade:

Juhul kui kasutajakonto on loodud, kasutades Mobiil ID-d või ID-kaarti, tekib lehele võimalus parooli loomiseks. Parool on vajalik mobiilirakendusse sisselogimiseks.

Minu reeglid

Igal kasutajal on võimalik luua endale järgmised personaalsed kinnitamise reeglid.

Ebahariliku arve reegli loomine

Kehtesta endale summaline reegel ehk limiit, millest alates tuleb arvele tähelepanu pöörata ehk “Tee ebaharilikuks”. Limiidi ületanud arve kuvatakse sel juhul kinnitamise vaates vastavas alajaotuses.

Automaatse kinnitusreegli loomine

Saad muuta arve kinnitamise automaatseks kuni teatud summa ehk limiidini: “Tee automaatseks”. Seda saab teha nii üldiselt kõikide arvete kohta kui ka hankija põhiselt.

Seaded

Isiklike seadete all saad muuta oma meiliaadressi ja kasutaja parooli ning valida keele, milles soovid Envoice’i kasutada.

Did this answer your question?