Menüü Seaded Üldine all on ettevõtte-ülesed seadistused, mis on vaja veel Envoice’i ja raamatupidamise koostoimimiseks ära teha, näiteks kontroll tasakaalus konteeringute olemasoluks või vaikimisi kasutatava arvestusvaluuta määramiseks.

Raamatupidaja e-post: seda meiliaadressi kasutatakse teavitamiseks digiteerimisteenuse puhul, kui digiteerija töös tulevad ette kokku leppimata olukorrad.

Kande kuupäev: majandustehingu toimumise kuupäevaks on võimalik valida vaikimisi nii arve kuupäev kui ka ostuarve Envoice’i saabumise kuupäev; konkreetse arve juures on alati võimalik kande kuupäeva täpsustada.

Envoice’i maksesüsteem: võimaldab lisada arvetele laekumisi ja tasumisi ning koostada maksefaile; kui siin linnuke puudub, siis tasumise ja laekumise funktsionaalsust ettevõttele ei kuvata.

ERP kood täidetakse registrikoodiga: lisatakse linnuke, kui eelmisel real on linnuke ja kontakti koodi välja võib täita ettevõtte registrikoodiga.

Kontrolli konteeringut igal kinnitamisel: lisatakse linnuke, kui konteeringud tehakse üldjuhul ära enne kinnitusringi ja on oluline, et raamatupidamise kanne oleks kogu kinnitusringi jooksul tasakaalus.

Lõplikuks kinnitamiseks peab olema arve konteeritud: lisatakse linnuke, kui konteeringud tehakse üldjuhul ära kinnitusringi lõpus, st raamatupidaja on kinnitusringis viimane; kinnitusringi jooksul võib raamatupidamise kanne olla ka tasakaalust väljas (näiteks puuduvad osa arveridade kohta konteeringud).

Enne kinnitusringi määramist hoiatada kui konteerimata: lisatakse linnuke, kui konteeringud tehakse üldjuhul ära enne kinnitusringi ja vastupidisel juhul soovitakse saada hoiatusteadet.

Kinnitusringi meilid: rippmenüüst on võimalik valida variandiks, kas meili teel saadetakse kinnitust vajava arve link kohe pärast kinnitusringi määramist või üks kord ööpäevas või kinnitusringide kohta meili teel linke ei saadeta. See on ettevõttepõhine valik. Lisaks on kõikide kasutajate andmete juures võimalik lisada kasutajapõhine linnuke, kui näiteks mõni kasutaja ei soovi meilile kinnituste teavitusi saada, sest see koormab postkasti, ja kasutaja on regulaarne Envoice’i kasutaja. Kui siin valitakse variandiks, et meilile kinnitamise linke ei saadeta, siis neid ei saadeta mitte ühelegi ettevõtte kasutajale.

Vaikimisi valuuta: saab valida valuuta, milles ettevõtte arvestust peab; arved muudes valuutades arvestatakse ümber Euroopa keskpanga kursi alusel.

Ametlik keel: saab valida keele, mida vaikimisi selle ettevõtte jaoks kasutatakse.

Ettevõtte ajatsoon: siia sisestatakse ettevõtte tegutsemise regiooni ajatsoon.

Ümardamisvahede konto: pearaamatu konto, kuhu kantakse ostuarvete ümardamisvahed, mis tulenevad arve esitaja ja Envoice’i süsteemi arvutuste ning parameetrite erinevustest, kui kasutaja soovib kasutada ümardusvahedele automaatset Envoice’i lahendust.

Ümardamisvahede käibemaksukood: ümardamisvahede arvestamine on käibemaksuta ja siin tuleb lisada ettevõttes kasutatav ja käibemaksumäärade all seadistatud kood käibemaksuvaba määra jaoks.

E-arved: kui ettevõtte soovib vastu võtte e-arveid, saab seda sisse/välja lülitada siit. Lisaks on selleteemaline “vidin” ka ettevõtte töölaual. 

Eelarve tüüp (ainult Enterprise-paketiga ettevõtetel): tavaline – eelarve “puu” ehitatakse ise; koodipõhine – eelarve “puu” koostatakse konto- ja dimensioonide koodi alusel (kasutusel näiteks avalikus sektoris).

Isikule arve kinnitamiseks lubatud aeg: sisestatakse tööpäevade arv, mille järel saadetakse meilile meeldetuletus, kui arve on ikka veel kinnitamata.

Saada kinnitajale meeldetuletusi: rippmenüüst on võimalik valida: üks kord, korduvalt või ei saadeta meeldetuletusi.

Did this answer your question?