Kontaktidena lisatakse kõik ettevõtte äripartnerid – ostjad ja hankijad. Kuna esineb äripartnereid, kellega tehakse nii müügi- kui ka ostutehinguid, siis on mõlemat tüüpi ettevõtted ühes kontaktide andmebaasis. Kontaktide lisamine on seotud Krediidiinfo andmebaasiga – leides sealt otsitava ettevõtte nime, täidetakse automaatselt järgmised väljad: nimi, registrikood, registrikoodi riik, KMKR number, aadress, telefon ja e-post. Krediidiinfo otsing toimib ainult ärinime algust teades.

NB! Oluline seos: selleks, et Envoice’is ostuarvel toimiks käibemaksuarvestus, peab kontakti kaardil hankija KMKR nr väli olema täidetud. Vastupidisel juhul ostuarvele käibemaksuarvestust ei võimaldata.

Kontaktide lisamine

Kontaktide lisamise vaate vasak pool on võimalik ära täita Krediidiinfo päringuga, paremale poole tuleb lisada ettevõtte toimingute lihtsustamiseks ja automatiseerimiseks vajalik info:

Tüüp: kui tüübiks valitakse eraisik, siis on mõni arvete kohustuslike rekvisiitide kontroll Envoice’i poolt nõrgem – näiteks ei nõuta registreerimiskoodi ja täielikku aadressi.

Nimi: kontaktidesse Eesti äriühingute lisamine on ärinime alguse järgi seotud Krediidiinfo süsteemiga, välisfirmad saab lisada käsitsi.

Reg. koodi riik: siia sisestatakse, millises riigis on äriühing registreeritud.

ERP kood: siia sisestatakse kontakti kood kasutatavas raamatupidamistarkvaras, vaikimisi ettevõtte registreerimiskood.

KMKR nr: käibemaksukohustuslase registri number, vajalik ära täita ostuarvetelt käibemaksu tagasiarvestamise funktsionaalsuse toimimiseks Envoice’is.

Makse saaja erineb hankijast: funktsionaalsus avaldub ostuarvetel, kui arve on esitanud üks allasutus, aga makse teostatakse teisele asutusele.

Arvelduskonto: siia sisestatud arvelduskonto pakutakse välja ostuarve sisestamisel ja seda on võimalik kasutada maksefailide genereerimiseks.

Kliendi viitenumber: siia saab sisestada juba kasutuseloleva viitenumbri või kui viitenumbrite süsteem võetakse kasutusele Envoice’is, siis kuvatakse need siin.

Vaikimisi valuuta: rippmenüüst saab valida põhiliselt kasutatava valuuta, seda on hea kasutada, kui see on alati erinev ettevõtte põhivaluutast.

Vaikimisi maksetähtaeg: päevades, mida kasutatakse nii müügi- kui ka ostuarvete sisestamisel.

Vaikimisi makseviis: hea kasutada, kui see erineb vaikimisi kasutatavast makseviisist, milleks on ülekanne.

Vaikimisi käibemaks: hea kasutada selleks, et ostuarvete sisestamisel seda automaatselt kasutataks.

Allüksus/osakond: funktsionaalsust saab kasutada näiteks tarkvaraga PMen.

Envoice’i e-arve võti: selle abil saad saata e-arveid Envoice’i siseselt, kui tehingupartner on samuti Envoice’i kasutaja.

Lisainfo sisestajale: siia saab lisada olulist infot, mida digiteerimisel peab teadma ja arvesse võtma.

Soovin arveridu: rippmenüüst on võimalik valida: ei, jah ja määramata, kliendi järgi.

Grupiettevõte: linnukese panemine avab täiendava gruppi kuuluva ettevõtte makseviisi märkimiseks.

Ühenda korduvad kontaktid

Juhul, kui sul on ühe hankija või kliendi kohta tekkinud mitu kontaktikaarti, saad need ühendada.

Ühenda kontaktid

  1. Vajuta Seaded, siis vajuta Kontaktid.

  2. Vali nimekirjast kontaktid, mida soovid ühendada 

  3. Vajuta Valikud ja Ühenda

  4. Märgi kontakt, mille soovid säilitada ja vajuta Ühenda

Tähelepanu!
Seda tegevust ei saa tühistada! Ühendatud kontakte ei saa enam lahutada. 

Kõikide ühendatud kontaktide seotud dokumendid, tehingud ja ajalugu seotakse allesjäänud kontaktiga. Ühtegi tehingut või dokumenti ära ei kustutata.

Veendu, et teed sama ka oma raamatupidamistarkvaras.

Did this answer your question?