Envoice on uudne lahendus, mis võimaldab kõik arvetega seonduva teha ära ühes kohas, kasutades nutitelefoni või arvutit.

  • Ülevaatlik ja täielik ostuarvete administreerimine: arvete vastuvõtmine erinevatest kanalitest (paberarved, meilile saabunud PDF-arved, XML-arved, arved digiteerimisest), kinnitusring, raamatupidamiskanded ja kulujaotused, arvete tasumise võimalus.

  • Müügiarvete koostamine ja saatmine PDF ja XML vormingus, arvete laekumise märkimine.

  • Lihtne ja mugav võimalus aruanneteks: mugav kviitungite üleslaadimine äpiga, lähetus- ja kuluaruannete koostamine ja kinnitamine.

  • Kiire ja integreeritud paber- ja PDF-arvete ning kviitungite digiteerimine.

Kõik Envoice’is menetletud dokumendid ka arhiveeritakse siin.

Kuna Envoice’is on mugavalt ühendatud juhtide ja raamatupidajate töö, siis annab see ühtlasi kiire visuaalse ülevaate ettevõtte rahalisest hetkeseisust.

Lisaks on siin võimalik üles laadida, kinnitada ja arhiveerida ka kõiki muid ettevõtte dokumente, näiteks tellimusi ja lepinguid.

Selleks, et hakata Envoice’i kasutama ja hoida aega kokku Envoice’is juba automatiseeritud tegevustelt, tuleb lahendus eelnevalt seadistada. Paljudele seadistustele, nagu näiteks käibemaksumäärad, ühikud jne, pakub Envoice eelnevalt valmis tehtud seadistusi, mida kasutaja saab vastavalt vajadusele täiustada. Kuna peamised seadistused on seotud raamatupidamise põhimõtetega, siis on soovitav, et need seadistused teeks raamatupidaja või isik, kellel on selleks piisavad teadmised. 

Envoice’i esimeseks kasutajaks saab isik, kes ettevõtte registreeris ja temale antakse kohe ka Administraatori roll, mis võimaldab seadistused ära teha ja lisada juurde kasutajaid. Kui ettevõte soovib kasutada mõne raamatupidamisbüroo abi, siis tuleb Administraatori roll omistada raamatupidamisbüroo raamatupidajale.

Seadistustes ja kogu Envoice’i loogikas on kõik kohustuslikult täidetavad väljad tähistatud “*”. Kui mõni kohustuslikest väljadest jääb täitmata, siis pärast seadistuse salvestamist kuvatakse vastavate väljade juures punased veateated ja poolikult ei ole võimalik andmeid salvestada.

Did this answer your question?