Tähelepanu: Kasutajate haldamisega seotud toiminguid saab ettevõtte kontol teha ainult Administraatori rolliga kasutaja.
Envoice teenustasu ei sõltu kasutajate arvust ettevõtte kontol.

Kasutaja lisamine Envoice'i 

Kasutajate lisamine Envoice toimub kasutaja kutsumise põhimõttel. See tähendab, et peale kasutaja lisamist, peab kasutaja ka e-postiga saadetud kutse aktsepteerima.

 1. Sisene envoice.eu 

 2. Vajuta Seadistused ja seejärel Kasutajad

 3. Kasutajate lehel, vajutades nupule Lisa kasutaja, saab lisada uusi kasutajaid ettevõtte Envoice kontole. Avaneb kasutaja lisamise vaade.

 4. Sisesta uue kasutaja e-posti aadress.

 5. Vajutades Näita rohkem valikuid .., saab vajadusel sisestada kasutaja kohta täiendava informatsiooni.

 6. Vali kasutajale vajalikud rollid (õigused). [vaata lisaks: http://docs.envoice.eu/eestikeelsed-juhendid/ettevotte-seadistused/kasutaja-rollid ]

 7. Vajuta Saada kutse

Kasutaja õiguste muutmine 

 1. Sisene envoice.eu 

 2. Vajuta Seadistused ja seejärel Kasutajad

 3. Vajuta kasutaja nimel. Avaneb kasutaja profiilileht.

 4. Vali või kustuta vajalikud Rollid   [vaata lisaks: http://docs.envoice.eu/eestikeelsed-juhendid/ettevotte-seadistused/kasutaja-rollid ]

Kasutaja deaktiveerimine

Juhul, kui ettevõttesisesed muutused tingivad vajaduse kasutaja kustutamise ettevõtte kontolt saab seda teha kasutajate deaktiveerimise teel. Kasutajaid ära kustutada ei ole võimalik kuna kasutajaga on seotud dokumendid.

 • Deaktiveeritud kasutaja ei saa sisse logida antud ettevõtte kontole. Küll aga saab ta sisse logida teiste ettevõtete kontodele, kui ta oli kasutaja mõnes teises ettevõttes. 

 • Deaktiveeritud kasutaja jääb nähtavaks nimekirjas "Deaktiveeritud kasutajad" ja kõik tema seosed dokumentidega säilivad

 • Deaktiveeritud kasutaja saab uuesti aktiveerida

 • Kui kasutajale on saadetud kutse aga ta ei ole seda kutset veel aktsepteerinud, siis deaktiveerimise asemel see kasutaja kustutatakase

 1. Sisene envoice.eu 

 2. Vajuta Seadistused ja seejärel Kasutajad

 3. Kasutaja deaktiveerimiseks võib vajutada nimekirjas oleva kasutaja järel deaktiveerimisnuppu (x) või kasutaja profiililt vajutades nuppu Deaktiveeri.

 4. Kinnita Deaktiveerimine

Täiendavad kasutajaseadistused


Tähelepanu: Selleks, et seadistada kõik kasutajapõhised seadistused, peavad olema seadistatud raamatupidamisseadistused.

Ametinimetus: 

vaba tekstiväli; lisada võib ametinimetuse vabas vormis – seda kirjeldust kuvatakse kinnitusringis ja aruannetel.

Arvelduskonto: 

see on vajalik ära täita kõikide kasutajate puhul, kelle nimel koostatakse lähetus- või majanduskulude aruandeid.

Töö e-post: 

kuna kõik kasutajad registreeritakse Envoice'is ainult ühe esimese registreerimise e-posti aadressi alusel, siis vastavas ettevõttes näiteks müügiarvetel koostaja meiliaadressi kuvamiseks on vaja täita see väli. Sama kehtib ka väljale “Töine telefon”.

Kinnitamise limiit: 

kasutatakse juhul, kui kasutaja osaleb kinnitusringis ja tema volitustel on rahalised piirid.

Ei soovi kinnitusringi teavitusmeili: 

kuna kinnitusringi teavitusmeilide saatmine seadistatakse ettevõttepõhiselt, siis juhul, kui mõned kinnitajad kasutavad Envoice'i niigi igapäevaselt ning teavitusmeilide saamine risustaks nende postkasti, on siin võimalik linnukese lisamisega loobuda isikupõhiselt teavituste saamisest.

Lubatud IP-aadressid: 

kasutada juhul, kui ettevõttel on soov piirata seda, millisest arvutist Envoice’i kasutada saab.

Vaikimisi müügi vastaskonto: 

kasutatakse juhul, kui konkreetsele kasutajale ei sobi ettevõtte üldine aruandvatele isikutele seadistatud makseviis ja vaja on määrata mõni muu pearaamatu nõude konto.

Vaikimisi ostu vastaskonto: 

kasutatakse juhul, kui konkreetsele kasutajale ei sobi ettevõtte üldine aruandvatele isikutele seadistatud makseviis ja vaja on määrata mõni muu pearaamatu kohustuse konto.

Kui ettevõte on võtnud kasutusele ja seadistanud dimensioonid, siis on ka neid võimalik kasutajatele kinnistada – siin näites on valitavad osakonna või regiooni dimensioon.

Did this answer your question?