Envoice kasutajale erinevate rollide määramine aitab kontrollida, millistele dokumentidele keegi kasutajatest juurdepääsu omab ja miliseid toiminguid teha saab. Igale kasutajale saab omistada ühe või mitu rolli vastavalt kasutaja vajadustele.

Kasutaja, kes lõi ettevõtte konto saab automaatselt endale Administraatori õigused. Vajadusel saavad teised Administraatori õigustes kasutajad eemaldad esialgselt administraatorilt antud rolli.

Administraator

See roll võimaldab muuta kõiki seadistusi, määrata kinnitajaid ja suunata arveid kinnitusringile; määrab asendajaid,
Administraatoril puudub kinnitamis- ja kooskõlastamisõigus – see tuleb vajadusel täiendava rollina lisada.

Raamatupidaja

Raamatupidaja roll võimaldab sisestada ostuarveid ja lisada dokumentidele konteeringuid. Saab saata dokumente kinnitusringile.

Kinnitaja

See roll võimaldab kinnitada talle kinnitamiseks saadetud dokumente (ostuarved, kulu- ja lähetusaruanded) ning näha ainult endaga seotud dokumente Envoice keskkonnas. Kinnitajaid võib ühel dokumendil olla mitu.
Kinnitajale ja kooskõlastajale saab anda täiendava õigusena konteerimisõiguse, mis võimaldab lisada kõikidele arvetele ja kuludokumentidele konteeringuid ja dimensioone (projektid, objektid vms)

Kooskõlastaja

Roll võimaldab osaleda kinnitusringides, kuid mitte viimase lõpliku kinnitajana.

Müügimees

Antud roll on jagatud Limiteeritud õigustega Müügimees ja Standard õigustega Müügimees

Müügimees Limiteeritud - võimaldab ainult koostada müügiarveid ning näha ainult enda poolt koostatud müügiarveid. Lisaks on saab antud roll luua uusi kliente ja muuta olemasolevate klientide andmeid. Limiteeritud roll ei võimalda lisada uusi artikleid ega tekitada müügiarve reegleid (käibemaksureeglid).

Müügimees Standard õigustes kasutaja saab lisaks Limiteerid õigustele:

  • Lisada ja muuta uusi artikleid

  • Tühistada arve kinnitust

  • Näha kõiki ettevõtte müügiarveid (kõikide kasutajate loodud arveid)

  • Muuta arve koostamisel arve numbrit ja viitenumbrit

Kumbki müügimehe roll ei võimalda edastada koostatud müügiarveid raamatupidamistarkvarasse ega luua uusi käibemaksureegleid.  

Audiitor

Roll antakse vaatleja staatuses isikutele, kes näevad kõiki ettevõtte dokumente ja saavad koostada arvete baasil aruandeid, kuid ei saa mitte ühtegi dokumenti muuta.

Töötaja 

Omistatakse neile isikutele, kes saavad ise esitada kulu- ja lähetusaruandeid.

Maksehaldur
Võimaldab teha kõiki maksetega seotud toiminguid alates pangaväljavõtte üleslaadimisest kuni arvete käsitsi makstuks märkimiseni.

Did this answer your question?