Envoice kasutajale erinevate rollide määramine aitab kontrollida, millistele dokumentidele keegi kasutajatest juurdepääsu omab ja miliseid toiminguid teha saab. Igale kasutajale saab omistada ühe või mitu rolli vastavalt kasutaja vajadustele.

Kasutaja, kes lõi ettevõtte konto saab automaatselt endale Administraatori õigused. Vajadusel saavad teised Administraatori õigustes kasutajad eemaldad esialgselt administraatorilt antud rolli.

Administraator

See roll võimaldab muuta kõiki seadistusi, määrata kinnitajaid ja suunata arveid kinnitusringile; määrab asendajaid,
Administraatoril puudub kinnitamis- ja kooskõlastamisõigus – see tuleb vajadusel täiendava rollina lisada.

Raamatupidaja

Raamatupidaja roll võimaldab sisestada ostuarveid ja lisada dokumentidele konteeringuid. Saab saata dokumente kinnitusringile.

Kinnitaja

See roll võimaldab kinnitada talle kinnitamiseks saadetud dokumente (ostuarved, kulu- ja lähetusaruanded) ning näha ainult endaga seotud dokumente Envoice keskkonnas. Kinnitajaid võib ühel dokumendil olla mitu.
Kinnitajale ja kooskõlastajale saab anda täiendava õigusena konteerimisõiguse, mis võimaldab lisada kõikidele arvetele ja kuludokumentidele konteeringuid ja dimensioone (projektid, objektid vms)

Kooskõlastaja

Roll võimaldab osaleda kinnitusringides, kuid mitte viimase lõpliku kinnitajana.

Müügimees

Võimaldab koostada müügiarveid ning näha enda poolt loodud müügiarveid. Ei saa lisada tooteid ega teenuseid ning tekitada müügiarve reegleid.

Audiitor

Roll antakse vaatleja staatuses isikutele, kes näevad kõiki ettevõtte dokumente ja saavad koostada arvete baasil aruandeid, kuid ei saa mitte ühtegi dokumenti muuta.

Töötaja 

Omistatakse neile isikutele, kes saavad ise esitada kulu- ja lähetusaruandeid.

Maksehaldur
Võimaldab teha kõiki maksetega seotud toiminguid alates pangaväljavõtte üleslaadimisest kuni arvete käsitsi makstuks märkimiseni.

Did this answer your question?