Envoice ja Standard Booksi liidestamisel on võimalik kasutada järgmiseid Envoice teenuseid:

 • Ostuarvete ja kviitungite (ka e-arved) vastuvõtmine, digiteerimine ja kinnitusringid 

 • Kuluaruannete loomine Envoice's (aruanne edastatakse Standard Booksi ostuarvena) 

 • Envoice mobiilirakenduse kasutamine ostuarvete ja kviitungite pildistamiseks ning kuluaruannete koostamiseks

 • Müügiarvete koostamine Envoice's, edastamine klientidele (ka e-arved) ning Standard Booksi

 • Müügiarvete koostamine Standard Bookisis ja edastamine klientidele (ka e-arved)

Liidestamisel Standard Booksiga sünkroniseeritakse ostu ja müügidokumente tarkvarade vahel automaatselt. Eelnevalt peab tegema Envoice's mõned raamatupidamisseadistused. Seadistama kontoplaani, KM koodid jms. Loe lähemalt siit.

Liidestuse aktiveerimine

Envoice ja Standard Booksi ühendamine on lihtne. Järgi lihtsalt edasiseid juhiseid:

Märkus: Neid seadistusi saab teostada ainult Administraatori õigustega kasutaja.

 1. Logi sisse Envoice kontole

 2. Mine Seadistused > Liidestused

 3. Vali Standard Books ning vajuta Aktiveeri

 4. Sind suunatakse Standard Booksi liidestuse lehele, millelt leiad API URLi ja API võtme

Nüüd, kui API andmed on teada, teosta järgmised tegevused Standard Booksis:

 1. Logi sisse oma Standard Booksi kontole

 2. Leia Moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused ning teosta vajalikud seadistused

 3. „E-arve konto“ väljale sisesta Envoice API võti

 4. Vajuta üleval paremal nurgas Salvesta

 5. Moodulis E-teenuste seadistused, vahelehel E-arve teenused vajuta nuppu „Aktiveeri / Muuda”

 6. Vali millised teenused soovid aktiveerida ja operaatoriks Envoice (NB! Envoice's loodud kuluaruanded edastatakse StandardBooksi e-arvena) 

 7. Soovi korral seadistada andmete sünkroniseerimise intervallid Moodulis Üldine > Seadistused > E-teenuste ajastamine 

NB! Kui aktiveerimine ei õnnestu või dokumendid tarkvarade vahel ei liigu, siis palun kontrollige kas punktis 4 välja toodud "E-arve konto" on täidetud. Kui ei ole, siis täitke vastavalt juhendile ning vajutage Salvesta.

Täpsema juhendi, kuidas seadistada StandardBooks, leiad siit: https://www.excellent.ee/pdf/earved_books8.pdf

Liidestuse seadistamine Envoice's 

 • Vali Kohustuslik konteerimine kui soovid, et enne dokumentide Books'i edastamist peavad need olema konteeritud. Sellisel juhul lisage Envoice'i ka ettevõtte kontoplaan. (vt lähemalt Kontoplaani lisamine)

 • Vali Automaatne edastamine SEES kui soovid, et dokumendid edastatakse Standard Booksi automaatselt peale töövoo (digiteerimine või kinnitamine) lõppu.

Märkus: Palun veendu, et oled seadistanud kõik vajalikud reeglid ja automaatsed mallid, et raamatupidamistarkvarasse saadetavad dokumendid oleksid korrektselt konteeritud.

Kuidas saata oma StandardBooksi kontoplaan ja kulukohad Envoice'i

Alates Standard Books versioon 8.5 on võimalik ostuarvete konteerimiseks vajalikud algandmed saata automaatselt Envoice'i. Sünkroniseerimise tulemusena saadetakse Standard Booksist registrid: Kontod, Objektid ja Kontaktid ja hoitakse registrid mõlemas süsteemis ühetaolistena. 

Loe lähemalt, kuidas saata kontoplaan ja kulukohad Envoice'i https://www.excellent.ee/kasutajatugi/kuidas-saab-booksist-eksportida-kontoplaani-ja-kulukohad-omnivasse-8-5-versioonist/

Kuluaruannete ja kulutuste koostamine Envoice's ja edastamine Standard Booksi

Kuluaruanded ostuarvena Standard Booksi 

 • Kuluaruande esitaja (aruandev isik) on märgitud arvel hankijana. Kasutaja andmete põhjal luuakse Envoice's hankija kuluaruande koostamise käigus ja täiendavaid samme selleks tegema ei pea.

 • Iga kuluaruandele lisatud kviitung on arvel näidatud arveridadena.

Üksiku kuludokumendi edastamine Standard Booksi 

Selleks, et töötajate poolt tasutud ostud, millele ei koostata aruannet, vaid edastatakse üksiku dokumendina, saaks Standard Booksis õigesti kajastatud peab seadistama Envoice makseviisid.

 1. Ava Envoice's Seadistused > Raamatupidamine > Makseviisid

 2. Ava makseviis, mida soovid kasutusele võtta ja märgi väljale "Kood" selle sama makseviisi Tasumistingimuse kood Standard Booksist

Kui soovite eristada iga töötaja kulutusi ning olete loonud selleks töötajate põhised tasumistingimused Standard Booksis, siis saate neid Envoice's lisada aruandvatele isikutele järgmiselt:

 1. Ava Envoice's Seadistused > Kasutajad või Seadistused > Isikud

 2. Ava isik, millele soovid lisada eraldiseisva tasumistingimuse, ning märgi väljale "Makseviisi kood" antud isikule vastav Tasumistingimuse kood Standard Booksist

NB! Kasutades makseviisi "Aruandev isik", kontrollib Envoice kõigepealt, kas antud kasutajale/isikule on lisatud Makseviisi kood. Kui seda ei leita, kasutatakse üldist makseviisi "Aruandev isik".


Did this answer your question?