Seadistamine

Envoice liidestuse aktiveerimine 

Envoice ja PMen vaheliseks andmevahetuseks tuleb kõige pealt aktiveerida PMen liidestus Envoices. Selleks käituge järgnevalt:

 1. Logige Envoice kontosse sisse

 2. Valige menüüst "Seadistused -> Liidestused" 

 3. Otsige üles raamatupidamistarkvara PMen

 4. Aktiveerige liidestus

Pärast liidestuse aktiveerimist suunatakse Teid PMen tarkvaraliidestuse lehele, kus leiate enda autentimiskoodi (API võti) ja veebiteenuse aadressi (API url) 

PMen liidestuse aktiveerimine

Pärast Envoice liidestuse aktiveerimist ja autentimiskoodi ning veebiteenuse aadressi saamist, tuleb need seadistada PMen tarkvaras, et programm saaks ühenduda Teie ettevõtte kontoga. Selleks käituge järgnevalt:

 1. Avage raamatupidamistarkvara PMen 

 2. Avage "Arveldused" moodul

 3. Avage  "PMen seadistused"

 4. Valige avanevast ülemenüüst "PMen" ning alamenüüst "Web teenus"

 5. Valige E-arved operaatoriks Envoice ning seadistage Veebiteenuse URL (ehk eelmisest peatükist saadud API url

 6. Kui kasutate dimensioone, siis märkige linnuke "dimensiooni kood on ainult kood, mitte kood + id". See tähendab, et PMen edastab Envoice ainult dimensioonikoodi, mitte lisaks tema id PMenis.

Nüüd on PMenile öeldud, kuhu ta peab arvete vastuvõtmiseks ja edastamiseks pöörduma. Järgmisena tuleb seadistada autentimiskood, selleks käituge järgmiselt:

 1. Avage "Arveldused" moodul

 2. Valige ülemenüüst "Nimekirjad -> Autentimiskoodid"

 3. Vajutage "Lisa uus"

 4. Täitke järgnevad andmeväljad
  1.  Nimi - siia sisestage näiteks ettevõtte nimi või allüksuse nimi
  2. Autentimiskood - siia sisestage eelmises peatükis olev üldine või allüksuse API võti

 5. Vajutage "Salvesta" ja seejärel  "OK"

NB! Kui kasutate allüksusi, soovitame lisada nii üldise ettevõtte autentimiskoodi kui kõigi allüksuste autentimiskoodi (ka. kui ettevõtte ise on allüksusena lisatud).
 

Dimensioonigruppide seadistus 

Selleks, et PMen tuvastaks arvele dimensioonid, tuleb need Envoice tarkvarasse saata alati läbi PMeni. Selleks seadistame ära kõige pealt dimensioonigrupid:

 1. Avage  "Arveldused" moodul

 2. Avage "PMen seadistused"

 3. Valige avanevast akna ülemenüüst "PMen" ja alamenüüst "Klassifikaatorid"

 4. Lisage kõik Envoice kasutamiseks soovitavad dimensioonigrupid Envoice tarkvarasse (Envoice menüüs "Seadistused -> Raamatupidamine -> Dimensioonigrupid")

NB! Oluline on teada, et Envoice dimensioonigrupi lisamisel on grupi koodiks klassifikaatori nimetus ainuses ja sõnad kokkukirjutatult (näiteks: klassifikaatori "Kulu objekt" kood on "KuluObjekt", klassifikaatori "Tegevusala" kood on "Tegevusala", klassifikaatori "Kulu liik" kood on "KuluLiik").
Koodiformaat on sarnane PMenis olevale
koodiformaadile, kuid "@" märgid on asendatud "#"-ga ning tühik on asendatud "-" (näiteks: PMenis olev "@ @@ @@ @@" on Envoice's "#-##-##-##")

Käibemaksukoodide seadistamine 

Juhend on veel koostamisel

Kontode ja dimensioonide sünkroniseerimine

Selleks, et Envoice tarkvaras oleks võimalik arveid konteerida, tuleb alustuseks saata soovitud kontoplaan ja dimensioonid Envoice (dimensioonide saatmiseks peavad olema dimensioonigrupid seadistatud). Selleks käitu järgmiselt:

 1. Avage PMen "Arveldused" moodul

 2. Valige ülamenüüst "Import/Eksport" ning järgmisena "E-arvete operaator"

 3. Järgmisena valige, mis tüüpi andmeid soovite Envoice tarkvarasse edastad (näiteks Kontod, Kulu objektid jms).

 4. Avaneb aken, kus peate valima, millist autentimiskoodi soovite kasutada (st millisele ettevõttele või allüksusele soovite edastada andmed)

 5. Pärast allüksuse valmist valige kindlad objektid, mida soovite saata (PMen võimaldab korraga valida mitut objekti)

 6. Kinnitage valik ning andmed peaksid koheselt olema nähtavad ka Envoice tarkvaras

Ostuarvete import ja müügiarvete saatmine 

Juhend on veel koostamisel

Did this answer your question?