Mis on e-arve ja kuidas liiguvad e-arved?

E-arve on arve väljastaja poolt saadetav elektrooniline XML formaadis dokument, mis asendab paberarvet või PDF formaadis arvet.
E-arved liiguvad arve saatjalt saajale e-arve operaatorite vahendusel automaatselt ja arve saatja ei pea teadma, millise teenusepakkuja teenuseid kasutab arve vastuvõtja. Et e-arve kindlasti arve saajani jõuaks, registreeritakse e-arvete vastuvõtmise võimekus ja saaja teenusepakkuja äriregistris, mida haldab RIK.

Selleks, et e-arvete vastuvõtmist aktiveerida, kontrollib Envoice e-arvete aktiveerimisel äriregistrist kasutaja esindusõigust. Seetõttu saab e-arvete vastuvõtmise aktiveerida ainult äriregistris registreeritud piiramata esindusõigusega isik kellel on Envoice’s Administraatori roll.

Lisaks Envoice'ile peab esindusõigusega isik e-arvete vastuvõtmise kinnitama ka äriregistri ettevõtjaportaalis. Envoice kasutab e-arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks e-arveldaja operaatorteenust.

NB! E-arvet saab aktiveerida ainult ettevõttel, mis on ühendatud Tasumiskontoga (ehk vormistatud Envoice tellimus). Loe lähemalt Envoice tasumiskontost

E-arvete vastuvõtmise ja saatmise aktiveerimiseks toimi järgmiselt:

 1. Administraatori rolliga kasutajana logi sisse oma kontole aadressil  envoice.eu
2. Leia menüü  Seadistused  > Üldine lehelt jaotus "E-arve seaded

3. Vajuta nuppu E-arved "Lülita sisse"
Kuvatakse hoiatus "Ettevõtte esindusõigus on kinnitamata" ja nuppu "Kinnita"

4. Vajuta nuppu "Kinnita"
Seejärel palutakse kasutajal esindusõiguse tuvastamiseks logida sisse ID kaardi või Mobiil-ID'ga. Avanenud aknas kuvatakse kõiki antud kasutajaga seotud ettevõtteid, milles ta omab esindusõigust ning märget "Kinnitatud".

5. Vajuta nuppu  Envoice’i väline Eesti e-arve "Lülita sisse"

Seejärel teavitab Envoice äriregistrit ettevõtte soovist e-arvete vastuvõtmiseks e-arveldaja operaatorteenuse kaudu.

6. Äriregister saadab e-kirjaga teate Envoice’i kliendile (äriregistris märgitud juriidilise isiku e-posti aadressile) ja esindusõigusega isik peab ettevõtjaportaalis kinnitama e-arvete vastuvõtjaks "e-arveldaja, Registrite ja Infosüsteemide Keskus".  

Ettevõtjaportaalis kinnituse andmise järel tuleb oodata järgmise tööpäevani, mil äriregistris aktiveeritakse e-arveldaja (Envoice) e-arvete vastuvõtmise teenuse pakkujaks. Sellest hetkest saabuvad kõik ettevõttele saadetud e-arved  Envoice'i ning avaneb võimalus Envoice kaudu saata oma klientidele e-arveid.

Did this answer your question?